OBS! METODERNA NEDAN LÄMPAR SIG ENBART FÖR ODLING AV SPRÄNGTICKA!

Om du är intresserad av odling av matsvamp, klicka här!

Sprängtickan (Inonotus Obliquus) är en parasitsvamp som främst växer på björkträd.

Sprängtickan kallas ofta för kungen av medicinalväxter och har använts som en medicinalväxt i Asien i tusentals år.

Även samerna har en lång tradition av att använda sprängtickan i medicinska syften.

 

Svampen är relativt ovanlig i och med att det inte växer så mycket björk runt omkring i världen och därför kan den säljas på export till ett rätt högt pris.

Marknaden för sprängticka

I dagsläget så kommer största delen av sprängtickan som används i Asien från Sibirien. Sprängtickan som kommer från Sibirien är vilt växande och kvaliteten är varierande.

 

I Finland har det de senaste åren forskats mycket kring odling av sprängticka och metoder som gör det möjligt att kultivera sprängticka har arbetets fram.

Framtidsutsikterna för odlad sprängticka är ljusa och marknadspotentialet är är enormt.

 

Det som i dagsläget saknas är själva infrastrukturen d.v.s allt från odlare till inköpare som förädlar sprängtickan till försäljare med kontakter till Asien.

Det är dock något som vi vill ändra på. Vårt mål är att bygga upp hela kedjan från odlare till försäljare.

Odling av sprängticka

Sprängtickan kan odlas genom att man ympar in pluggar (tappar) med mycel från sprängticka in i levande björkträd.

Ympningen fungerar bäst på unga träd som har en diameter på mellan 15 – 25 cm.

 

Själva ympningsprocessen går till på följande vis.

 

  1. Du borrar ett hål i trädet ungefär 40 cm från marken med en ren borr.
  2. Du pluggar in mycelpluggen i hålet med hjälp av en hammare.
  3. Du täcker över hålet med skyddande vax så att inga andra svampar eller bakterier kan angripa trädet genom hålet. Vi rekommenderar ympvax eller vanligt bivax.
  4. Du borrar ett nytt hål ungefär 50 – 60 cm högre än det förra och repeterar processen tills du inte når högre upp på trädet. Vi rekommenderar att du tar med en pall så att det är lättare att nå högre upp. (4-5 pluggar per träd är en lämplig mängd)
  5. Märk trädet som du ympat t.ex. med färg så att det är lätt att hitta igen.

 

Efter att du ympat in myceltapparna tar det upp till 3 år innan själva ”knölen” av sprängticka börjar växa.

 

Första skörden kan du förvänta dig inom 5-8 år. Efter första skörden så kan du få flera mindre skördar från samma träd. Skörden blir dock mindre och mindre då näringen i trädet tar slut. När näringen i trädet är slut kan du hugga ner det och använda det som ved.

 

Den förväntade mängden sprängticka du kan skörda per ympad plugg är under trädets livslängd (ungefär 10 år) är 1 kg.

Ympar du in 4 pluggar i ett träd kan du förvänta dig att få ungefär 4 kg sprängticka från trädet.

 

Det är svårt att förutse priset på sprängticka över 5 år in i framtiden men i dagsläget ligger priset på mellan 35-55 €/ kg.

Våra mycelpluggar

Våra sprängtickekulturer härstammar från Österbotten och passar ypperligt för odling i hela Finland.

Mycelpluggarna tillverkas i vårt laboratorium som finns i anslutning till vår svampodling i Österhankmo.

Våra mycelpluggar tillverkas på beställning och levereras direkt från vårt laboratorium.

Om du vill kan du själv också besöka oss och avhämta dina pluggar.

Om du vill ha en kultur som lämpar sig bättre för odling inne i landet vänligen meddela det vid beställningen.

Priset per plugg är 1,50 € + moms 24 %.

Har du momspliktig skog kan du dra bort momsen för pluggarna.

Behöver du hjälp med att ympa in pluggarna?

Inom Österbotten erbjuder vi även ympningstjänst där vi ympar in pluggarna direkt i dina träd. Vänligen kontakta oss för offert.

Frågor och beställning

Har du frågor angående odling av sprängticka eller angående mycelpluggar?

Eller har du allmänna frågor gällande sprängticka?

 

Vänligen skicka ett mail till info@nackrosgarden.fi eller ring oss på tel. 0449929207

Vid beställning av mycelplugg vänligen fyll i offertförfrågan i vår webbshop, ring oss på tel. 0449929207 eller skicka ett mail till info@nackrosgarden.fi