SPRÄNG
TICKA

Odla sprängticka

Sprängtickan (Inonotus Obliquus) är en parasitsvamp som främst växer på björkträd.

Sprängtickan kallas ofta för kungen av medicinalväxter och har använts som en medicinalsvamp i Asien i tusentals år.

Även samerna har en lång tradition av att använda sprängtickan i medicinska syften.

Svampen är relativt ovanlig i och med att det inte växer så mycket björk runt omkring i världen och därför kan den säljas på export till ett rätt högt pris.

I dagsläget så kommer största delen av sprängtickan som används i Asien från Sibirien. Sprängtickan som kommer från Sibirien är vilt växande och kvaliteten är varierande.

I Finland har det de senaste åren forskats mycket kring odling av sprängticka och metoder som gör det möjligt att kultivera sprängticka har arbetats fram.

Framtidsutsikterna för odlad sprängticka är ljusa och marknadspotentialet är är enormt.

Instruktioner
Odling av sprängticka

Sprängtickan kan odlas genom att man ympar in pluggar (tappar) med mycel från sprängticka in i levande björkträd.

Ympningen fungerar bäst på unga träd som har en diameter på mellan 15 – 25 cm.

Bästa tidpunkten för inympning är mellan maj – oktober.

Sprängtickan kan odlas genom att man ympar in pluggar (tappar) med mycel från sprängticka in i levande björkträd.

Ympningen fungerar bäst på unga träd som har en diameter på mellan 15 – 25 cm.

Själva ympningsprocessen går till på följande vis.

  1. Du borrar ett hål i trädet ungefär 40 cm från marken med en ren borr.
  2. Du pluggar in mycelpluggen i hålet med hjälp av en hammare.
  3. Du täcker över hålet med skyddande vax så att inga andra svampar eller bakterier kan angripa trädet genom hålet. Vi rekommenderar ympvax eller vanligt bivax.
  4. Du borrar ett nytt hål ungefär 50 – 60 cm högre än det förra och repeterar processen tills du inte når högre upp på trädet. Vi rekommenderar att du tar med en pall så att det är lättare att nå högre upp. (4-5 pluggar per träd är en lämplig mängd)
  5. Märk trädet som du ympat t.ex. med färg så att det är lätt att hitta igen.

Efter att du ympat in myceltapparna tar det upp till 3 år innan själva ”knölen” av sprängticka börjar växa.

Första skörden kan du förvänta dig inom 5-8 år. Efter första skörden så kan du få flera mindre skördar från samma träd. Skörden blir dock mindre och mindre då näringen i trädet tar slut. När näringen i trädet är slut kan du hugga ner det och använda det som ved.

Den förväntade mängden sprängticka du kan skörda per ympad plugg är under trädets livslängd är 1 kg.

Ympar du in 4 pluggar i ett träd kan du förvänta dig att få ungefär 4 kg sprängticka från trädet.

Det är svårt att förutse priset på sprängticka över 5 år in i framtiden men i dagsläget ligger priset på mellan 25-38 €/ kg.

Våra mycelpluggar av sprängticka passar ypperligt för odling i hela Finland.

Mycelpluggarna tillverkas i vårt laboratorium som finns i anslutning till vår svampodling i Österhankmo.

Pluggarna har en diameter på 8 mm och en längd på 35 mm.

Våra mycelpluggar tillverkas på beställning och levereras direkt från vårt laboratorium. Så att de är så färska som möjligt vid leverans.

Om du vill kan du själv också besöka oss och avhämta dina pluggar.

Vi rekommenderar att man använder pluggarna så snabbt som möjligt efter leverans.

Mycelpluggar bör förvaras i oöppnad påse i kylskåp fram tills inympningen.

Pluggarna kan beställas direkt från vår hemsida eller genom att kontakta oss.

Behöver du hjälp med att ympa in pluggarna i dina träd?

Kontakta oss för en offert på inympningsservice.

I nuläget köper bara in färsk sprängticka för ändamålet att skapa nya lokala svampkulturer för vidare kultivering.

Ifall du har en sprängticka som du vill sälja vänligen kontakta oss före du skördar den för att se om den är av intresse för oss och för instruktioner om hur du bör gå till väga.

På längre sikt har vi som mål att också köpa in odlad sprängticka.

Dels för egen förädling men även för vidare förmedling till samarbetspartners.

År 0
År 1-2
År 3-5
År 5-8
År 13-15
År 20-23

Inympning

Du ympar in sprängticka pluggarna i dina björkar.

4-5 ympar/träd med ungefär 50 cm mellanrum.

 

Första tecknen

Du ser de första tecknen på en lyckad inympning.

Runt hålen där du pluggar in ymparna är färgen mörkare och barken kan spricka upp lite.

Tillväxten börjar

De första sprängtickorna börjar växa ut från träden.

Behöver inte alltid vara just där ymparna pluggats in. Men oftast i närheten.

Första skörden

Det är dags att ta tillvara första skörden!

Kontakta oss före du börjar skörda dem för närmare instruktioner.

Andra skörden

Nu är det dags att ta till vara den andra skörden.

Den här gången går det lite lättare då du gjort det en gång förut.

Tredje skörden

Vid det här laget är den tredje och sista skörden från trädet klar.

Efter att du tagit till vara den tredje skörden kan du såga ner trädet och göra ved av det. 

plugg
Köp mycelplugg

Mycelplugg kan beställas direkt från den här sidan. Eller genom att kontakta oss.

Priserna för pluggarna innehåller moms 24 %.

Ifall du har momspliktigt skogsbruk kan du dra av momsen för pluggarna.

Pluggarna tillverkas på beställning och leveranstiden varierar under säsongen.

I vanliga fall är leveranstiden runt 1,5 månader.

I fall du vill ha pluggarna en viss tidpunkt lönar det sig att kontakta oss före beställning för att säkerställa att det är möjligt.

Vid beställning via hemsidan kontaktar vi dig och ger en uppskattning på leveranstiden.